דף הבית 2018-01-08T10:12:17+00:00
transparent-logo-largepng_05

פרס מוסקוביץ' להגשמה ציונית הוקמה כביטוי לתמיכה במגשימי הציונות בחברה
הישראלית של היום, הפועלים – תוך הקרבת רווחתם
האישית וביטחונם – לטובת צרכי הכלל, וכדי להבטיח את חוסנו של הבית הלא ומי היהודי.

הגשת מועמדות לפרס רוח ציון
הגשת מועמדות לפרס עוז ציון