דף הבית 2018-05-15T07:23:01+00:00

 פרס מוסקוביץ' תשע״ח – 2018

שופרות בכותל תשע״ח-2018

הללויה תשע״ח-2018

שומרי החומות – ירושלים תשע״ח-2018

לצפות בטקס

הזוכים של פרס מוסקוביץ' תשע״ח – 2018

אביחי יעקב
זוכה לפרס רוח ציון 2018

2018 הזוכה של רוח ציון

יוסף לוטנברג
זוכה לפרס עוז ציון 2018

2018 הזוכה של עוז ציון

פרס מוסקוביץ' להגשמה ציונית הוקמה כביטוי לתמיכה במגשימי הציונות בחברה
הישראלית של היום, הפועלים – תוך הקרבת רווחתם
האישית וביטחונם – לטובת צרכי הכלל, וכדי להבטיח את חוסנו של הבית הלא ומי היהודי.

Toggle Sliding Bar Area